Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

Uvodne napomene:

Aster Tekstil d.o.o. Niš sa poslovnim sedištem na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-86, Niš, matični broj: 21154369, PIB: 109279960 (u daljem tekstu „Društvo“) je vlasnik internet sajta internet prodavnice www.auric.rs .

- Pažljivo pročitajte uslove korišćenja pre upotrebe internet sajta ili interent prodavnice Društva.

- Korišćenjem internet sajta Društva korisnik potvrđuje da je pročitao, razumeo ove uslove korišćenja(u daljem tekstu: Uslovi) i izjavljuje da je prihvatio uslove u celosti.

- Ovim uslovima uređuju se opšti uslovi za registraciju, prava i obaveze korisnika, način vršenja kupoprodaje, i ostala bitna pitanja za funkcionisanje i korišćenje internet sajta i internet prodavnice.

- Ovi uslovi predstavljaju odredbe ugovora između Društva i svakog pojedinačnog korisnika kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sajta i interent prodavnice.

- Radi izbegavanja svake sumnje uslovi se primenjuju na celokupan sadržaj koji se nalazi na internet sajtu i internet prodavnici društva i na sve prateće usluge.

- Sav sadržaj na internet sajtu Društva predstavlja intelektualnu svojinu i štiti se autorskim i pravima industrijske svojine te njegova neovlašćena upotreba može predstavljati povredu relevantnih odredaba zakona iz oblasti intelektualne svojine.

- Internet prodavnica je onlajn prodavnica preko koje Društvo vrši prodaju robe (proizvoda) zainteresovanim licima (korisnicima).

Ograničenje odgovornosti

Korišćenje internet sajta i internet prodavnice društva je na isključivu odgovornost korisnika.

Društvo ne odgovara za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluga elektronskih komunikacija.

Društvo ne odgovara za štetu ili povrede koje nastanu kao posledica kvara, prenosu računarskih virusa, prekidu komunikacije, krađi podataka, ponašanja suprotno ovim uslovima ili zloupotrebe podataka.

Društvo ne preuzima odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi usled nemogućnosti da se izvrši kupovina preko internet prodavnice ukoliko za to postoje opravdani razlozi kao što su problemi tehničke prirode, održavanje internet stranice, pad protoka internet saobraćaja ili bezbednosni razlozi.

Korisnici

 Korisnikom se smatra svako pravno ili fizičko lice koje:

a) pristupi internet sajtu Društva radi jednokratne kupovine;

b) pristupi internet sajtu Društva radi informisanja i u informativne svrhe

v) se registruje na interent sajtu Društva u svrhu kupoprodaje i/ili informisanja.

U daljem tekstu uslova sva lica koja imaju kontakt sa internet sajtom Društva označavaće se jedinstvenim terminom ,,Korisnik’’

Fizičko lice se registruje popunjavanjem odgovarajućeg formulara koji se nalazi na interent sajtu Društva i prihvatanjem ovih uslova.

Pravno lice se registruje popunjavanjem odgovarajućeg formulara koji se nalazi na interent sajtu Društva, prihvatanjem ovih uslova.

Društvo ima pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju bez obrazloženja.

Društvo ima pravo da registrovanom korisniku otkaže registraciju i pristup internet prodavnici u bilo koje vreme i bez obrazloženja a naročito u slučaju kršenja ovih uslova i postupanja suprotnog pozitivnim propisima.

Korisnik može odustati od registracije u bilo koje vreme i bez obrazloženja upućivanjem pisanog zahteva Društvu.

Politika privatnosti

Društvo obrađuje podatke o ličnosti na način i u skladu sa Politikom privatnosti koja se nalazi na linku www.auric.rs/politika-privatnosti.

Obaveštenje o pravima potrošača (korisnika) 

Korisnik prihvatanjem ovih uslova potpisuje Ugovor po pristupu i potvrđuje da je od strane Društva obavešten i upoznat o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti proizvoda.

Kupovina preko internet prodavnice

Korisnik ima pravo da od Društva dobije tačne, potpune i jasne informacije o osnovnim obeležjima robe, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izjavljivanja reklamacije Društvu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu nesaobraznosti robe, kao i sva druga obaveštenja u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima koji uređuju trgovinu na teritoriji Republike Srbije.

Društvo u svojim maloprodajnim objektima i na internet prodavnici prodaje robu na malo korisnicima na način da vodi računa o svim zakonskim odredbama kao i da korisnik kupovinu može ostvariti pod jednakim uslovima na tržištu koji važe za sve korisnike.

Radno vreme korisničkog servisa internet prodavnice Društva je : Ponedeljak - Petak: Od 08:00 do 15:00 časova.

Za sva pitanja, sugestije, žalbe i reklamacije prilikom kupovine putem internet prodavnice možete kontaktirati Društvo na broj telefona +381 18 550 040 ili putem elektronske pošte serbiawebshop@astertextile.com.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača kupovina putem internet prodavnice Društva smatra se prodajom na daljinu.

Cene svih proizvoda na internet prodavnici Društva su jasno istaknute, izražene u srpskim dinarima (RSD) sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV).

Društvo obaveštava korisnike pre zaključenja ugovora da za sve porudžbine postoje dodatni troškovi u vidu troškova dostave.

Poručene proizvode putem internet prodavnice korisnik može platiti na jedan od sledećih načina:

  1. platnim karticama DINA, MasterCard, Maestro, Visa i American Express;
  2. pouzećem odnosno davanjem gotovine direktno kurirskoj službi prilikom isporuke;
  3. direktnom uplatom na račun Društva broj 155-30075-92, uz obavezno navođenje poziva na broj koji se generiše prilikom naručivanja.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Korisnik ima pravo da izabere jedan od ponuđenih načina plaćanja cene poručenog proizvoda prilikom kupovine.

Društvo zadržava pravo izmene cena proizvoda bez prethodne najave kao i pravo da pojedine proizvode doda ili povuče iz ponude.

Ažuriranje informacija na internet prodavnici (cene, stanje zaliha, akcije...) vrši se više puta u toku dana. Održavanjem sadržaja internet prodavnice nastojimo da obezbedimo tačnost i ažurnost podataka, pri čemu ne garantujemo da su svi opisi kompletni i da nije došlo do greške prilikom objavljivanja sadržaja.

Aster Tekstil d.o.o. Niš zadržava pravo na izmenu, dodavanje i uklanjanje sadžaja na internet prodavnici bez prethodne najave.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja vršiće se u srpskoj valuti - dinaru (RSD). Iznos za koji će biti zadužena Vaša kredtitna kartica dobija se konverzijom cene u evrima u srpski dinar prema kursu Narodne banke Srbije. Prilikom zaduživanja Vaše kreditne kartice isti iznos se konvertuje u Vašu lokalnu valutu prema kursu koji primenjuju operatori kreditnih kartica. Kao rezultat ovih konverzija postoji mogućnost da se pojave male razlike u odnosu na prvobitnu cenu koja je navedena na našoj internet stranici.

Currency conversion statement (english version)

All payments will be effected in Serbian currency - dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Postupak kupovine

Proizvodi na sajtu Društva su grupisani na levoj strani sajta u rubrici pod nazivom PROIZVODI, koja sadrži padajući  meni sa kategorijama artikala.

Klikom na željenu kategoriju otvara se nova stranica sa artiklima iz odabrane kategorije.

Kada korisnik pronađe proizvod koji želi da naruči, klikom na fotografiju ili šifru artikla otvara novu stranicu sa detaljnim informacijama o proizvodu i ceni.

Na desnoj strani se nalazi dugme „Dodaj u korpu“. Ovo dugme korisnik može naći i na samoj kartici proizvoda, tako da ukoliko ne želi detaljniji prikaz proizvoda, može ga odmah ubaciti u korpu. Tom prilikom iskočiće mali prozor da obavesti korisnika o uspešnom dodavanju proizvoda u korpu.

Korisnik kupovinu može nastaviti ili završiti klikom na korpu u desnoj strani naslovne trake (headera) a potom i na dugme "Pogledaj korpu".

U korpi korisnik ima pregled svih poručenih artikala gde može menjati količine ali i obrisati artikle iz korpe.

Na desnoj strani je ukupna vrednost porudžbine i ispod koje se nalazi dugme za nastavak procesa kupovine u vidu opcije da se kupovina nastavi sa ili bez registracije. NIJE OBAVEZNO da se korisnik registruje da bi obavio  kupovinu.

Ukoliko nastavite bez registracije otvoriće se forma forma za unos podataka koji su potrebni Društvu kako bi korisniku isporučili kupljeni proizvod. U polje "Napomena" Korisnik može upisati sve dodatne informacije i specifične zahteve koje ima.

Korisnik je dužan da popuni sva polja tačnim informacijama jer su to podaci bez kojih Društvo ne može izvršiti uspešnu isporuku. Poželjno je uneti i poštanski broj u polje "Mesto/Grad".

Odabirom opcije „Završi kupovinu“ na zadnjem koraku postupka naručivanja korisnik izdaje obavezujući nalog za kupovinu i obavezuje se da izvrši plaćanje. 

Nakon toga putem dostavljenog email-a korisnik će dobiti potvrdu i podakte o naručenom proizvodu.

Kupac svojim potpisom na dostavnicu kurirske službe potvrđuje da je uredno primio robu, račun i obrazac izjave o odustanku.

Isporuka proizvoda

Sve proizvode poručene putem internet prodavnice Društvo će dostaviti kurirskoj službi u roku od 3 radna dana od datuma prihvatanja porudžbine. 

Društvo za isporuku proizvoda kupljenih putem internet prodavnice koristi usluge kurirske službe City Express.

Slanje proizvoda se ne vrši subotom, nedeljom i tokom državnih praznika.

Za sve pošiljke troškovi dostave će biti obračunati prema važećem cenovniku City Express kurirske službe.

U slučaju zamene proizvoda kupac snosi sve troškove vezano za povrat i ponovno slanje proizvoda.

Ukoliko kupac naručenu robu odbije da primi prilikom isporuke na željenu adresu Društvo ima pravo da zahteva nadoknadu poštanskih i sopstvenih manipulativnih troškova.

Odustanak od kupovine

Korisnik ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod isporučen, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz članova 34 i 35 Zakona o zaštiti potrošača.

Protekom roka od 14 dana od dana kada je korisniku proizvod isporučen prestaje pravo korisnika na odustanak od ugovora.

Korisnik ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu.

Obrazac možete preuzeti klikom na link: OBRAZAC IZJAVA O ODUSTANKU

Nakon prijema obrasca izjave o odustajanju od ugovora Korisnik će bez odlaganja primiti obaveštenje o prijemu izjave o odustajanju i tom prilikom će biti dogovoren način povrata robe.

Korisnik je dužan da vrati robu Društvu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak na adresu Društva sa naznakom za Internet prodavnicu.

Troškovi vraćanja robe padaju na teret korisnika.

Društvo je dužno da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava koje je primilo od korisnika, uključujući i troškove isporuke ukoliko je iste korisnik platio prilikom isporuke proizvoda.

Društvo će izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava po prijemu proizvoda, i nakon što utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Društvo neće prihvatiti proizvode koji su vidno oštećeni usled korišćenja; koji su pocepani, istegnuti ili flekavi. Svi proizvodi moraju da se vrate u stanju u kojem su poslati od strane Društva.

Društvo će povraćaj uplaćenih sredstava izvršiti bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primilo obrazac za odustanak.

Društvo može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok korisnik ne dostavi dokaz da je poslao robu Društvu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Društvo vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je korisnik koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se korisnik nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Društvo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Preporuka Društva jeste da korisnik prilikom odustajanja od ugovora u obrazac unese podatke o svom bankovnom računu kako bi se isplata izvršila u najkraćem roku.

Saobraznost ugovoru

Društvo je odgovorno za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na kupca.

Društvo je dužno da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

  1. ako odgovara opisu koji je dalo Društvo i ako ima svojstva robe koju je Društvo pokazalo korisniku kao uzorak ili model;
  2. ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je korisnik nabavlja, a koja je bila poznata Društvu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  3. ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
  4. ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što korisnik može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Društva, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Društvo odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

  1. je postojala u času prelaska rizika na korisnika, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Društvo znalo;
  2. se pojavila posle prelaska rizika na korisnika, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na korisnika;
  3. je korisnik mogao lako uočiti, ukoliko je Društvo izjavilo da je roba saobrazna ugovoru.

Društvo ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora korisniku bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao korisnik.

Odgovornost Društva za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, korisnik koji je obavestio društvo o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od društva da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je korisnik nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za korisnika i uz njegovu saglasnost.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, korisnik ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Društvo nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za korisnika zbog prirode robe i njene namene;

4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Društvo.

Nesrazmerno opterećenje za Društvo u smislu prethodnog stava javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;

2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Korisnika.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na korisnika, korisnik ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi po isteku roka od šest meseci od dana isporuke robe, korisnik ima pravo da izabere da li će Društvo da otkloni nesaobraznost robe opravkom ili zamenom.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Društvo.

Korisnik ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Postupak reklamacije

Kada je u pitanju način i postupak rešavanja reklamacije Društvo primenjuje sve odredbe Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o elektronskoj trgovini kao i odredbe Zakona o trgovini.

Reklamacije na robu kupljenu preko internet prodavnice Društva može da izjavi korisnik elektronskim putem na email adresu: serbiawebshop@astertextile.com, ili poštom na adresu Društva.

Obrazac možete preuzeti klikom na link: REKLAMACIONI LIST

Korisnik može da izjavi reklamaciju Društvu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52 (saobraznost robe), 54.(garancija) i 81.(saobraznost usluga) Zakona o zaštiti potrošača, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Prilikom izjavljivanja reklamacije korisnik je dužan da dostavi robu na koju se reklamacija odnosi, kao i račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini robe.

Po prijemu reklamacije Društvo će obavestiti korisnika pismenim putem ili putem elektronske pošte da potvrđuje prijem reklamacije i tom prilikom će navesti broj pod kojim je reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Društvo će u roku od 8 dana od trenutka kada je korisnik uložio reklamaciju odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor Društva će sadržati odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu korisnika i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Društvo će u slučaju prihvatanja reklamacije istu rešiti u roku od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko Društvo iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu korisnika u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti korisnika i navede rok u kome će rešiti reklamaciju, kao i da dobije saglasnost korisnika, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Društvo je dužno da vodi evidenciju o prijemu reklamacija. i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije potrošača.

Obaveštenja

Registracijom korisnik pristaje na periodično primanje promotivnih mejlova i obaveštenja od strane Društva.

Korisniku je omogućeno da se odjavi sa prijema mejlova sa promotivnim materijalim i obaveštenjima.

Nedopušteno postupanje

Društvo izričito zabranjuje da:

- korisnik na bilo koji način ugrožava funkcionisanje internet sajta društva;

- korisnik ometa i/ili onemogućava bilo koje funkcije internet sajta i internet prodavnice Društva;

- korisnik daje netačne informacije o ličnim podacima ili registrovanom profilu;

- koristi tuđe lične podatke bez izričite saglasnosti i/ili dozvole lica čije lične podatke koristi;

- korisnik lažno istupa u ime drugog korisnika – lažno predstavljanje;

- korisnik zloupotrebljava internet sajt i/ili internet prodavnicu Društva za širenje kompijuterskih virusa i drugog malicioznog softvera ili pak za bilo koju drugu nezakonitu ili protivpravnu radnju;

- neovlašćeno preuzima sadržaj sa internet sajta i/ili prodavnice Društva

Korisnik koji postupi suprotno prethodno navedenim zabranama ili suprotno ovim uslovima biće onemogućen da u buduće koristi internet sajt i/ili internet prodavnicu Društva na stalnom ili privremenom nivou.

Društvo može preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da korisnika prijavi nadležnim državnim organima, pošalje upozorenje ili podnese tužbu.

Izmena i dopuna opštih uslova korišćenja

Društvo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni i/ili dopuni uslove.

Potrebno je da korisnik redovno proverava uslove na interent sajtu Društva kako bi konstantno bio upoznat sa uslovima.

Korisnik koji nakon izmena uslova nastavi sa korišćenjem internet sajta i/ili internet prodavnice smatraće se da je pročitao I saglasio se sa izmenama I dopunama uslova.

Svako korišćenje internet sajta ili internet prodavnice Društva suprotno ovim uslovima smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Društvo I kršenjem ovih uslova.

Prelazne I završne odredbe

Na sve što nije uređeno ovim uslovima primenjuju se pozitivni propisi Republike Srbije.

U slučaju spora Društvo i Korisnik se obavezuju da spor reše mirnim putem , a ukoliko je to nemoguće, stvarno i mesno je nadležan sud u Nišu.

Stupanje na snagu

Ovi uslovi se objavljuju na internet sajtu Društva i stupaju na snagu 01.01.2022. godine.

AURIC © 2022. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.